ХУБАТА СИЙЛС ООД - Семеринги

по-добрите уплътнители

Уплътнители за въртеливо движение

Семеринги

RS WA RS WAS RS WAO RS WAD RS WB RS WBS RS WBO
RS WC RS WCS RS WE RS WCL RS WCR RS VIA,RS SIA RS VIAS, RS SIAS
RS VIAO RS VIAD RS VIBO RS WEPO RS WCP    

 

Тип / Означение Семеринги Материал Размери метр. инч.

Семеринг
RS WA - стандартен

Семеринг
RS WAS - с прахоуловител

Семеринг
RS WAO - без пружина

Семеринг
RS WAD - двойно работещ

Семеринг
RS WB - стандартен

Семеринг
RS WBS - с прахоуловител

Семеринг
RS WBO - без пружина

Семеринг
RS WC - стандартен

Семеринг
RS WCS - с прахоуловител

Стандартни типове А, В, С
Със и без прахоуловител Специални: Напълно покрита метална касетка
Без пружина
С указател на посоката на въртне
С нарези по външния диам.
Двоен прахов протектор
Двоен уплътняващ ръб
С подсилен уплътняващ ръб за високо налягане
За външно уплътняване
NBR
Национални/ международни стандарти до 600 мм външен диам.

Семеринг
RS WCL

Семеринг
WCR

Неформован тип
Също така:
С допълнителен прахоуловител
Метален корпус
+ NBR
+ FKM
+ VMQ
+ кожа
+ PTFE
Еластомер или филц
От 50 мм до 1700 мм външен диам. Прибл. всички размери От 50 мм до 1300 мм външен диам.

Семеринг
RS VIA - стандартен
RS SIA - стандартен

Семеринг
RS VIAS - с прахоуловител
RS SIAS - с прахоуловител

Семеринг
RS VIAO - без пружина

Семеринг
RS VIAD - двойноработещ

Семеринг
RS VIBO - без пружина

Напълно покрита метална касетка
Също така:
С прахоуловител SIA - стандартни
FKM80
VMQ
Пружина от неръждаема стомана AISI 304
Национални/ международни стандарти До 600 мм външен диам.
Семеринг
RS WEPO
С пружинно подсилен уплътняващ ръб и
О-пръстен като статично уплътнение по корпуса
Стругован тип
Също така:
С прахоуловител
PTFE - карбон
Пружина от неръждаема стомана AISI 316 Ti
FKM80
Всички размери до 1300 мм външен диам.
Семеринг
RS WCP20
Неформован тип Метален корпус от неръждаема стомана AISI 304 + FKM Уплътняващ ръб състоящ се от PTFE От 30 мм до 500 мм външен диам. Почти всички размери

Семеринг
RS WE5

Семеринг
RS WE6

Семеринг
RS WE7

Също така:
Разделящ се тип
Само еластомер без текстилно подсилване
NBR/NBR-импрегниран текстил + метална пружина
Също така: Други еластомери + пружина от неръждаема стомана AISI 304
До 1200 мм външен диам.