Уплътнители за въртеливо движение

RS WA - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤ 0.05/0.5
Temperature (°C): -40 to +100
Peripheral speed (m/s): ≤ 12

Повече ›
RS WAS - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤ 0.05/0.5
Temperature (°C): -40 to +100
Peripheral speed (m/s): ≤ 12

Повече ›
RS WAO - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤ 0/0
Temperature (°C): -40 to +100
Peripheral speed (m/s): ≤ 6

Повече ›
RS WAD - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤ 0.03/0.3
Temperature (°C): -40 to +100
Peripheral speed (m/s): ≤ 6

Повече ›
RS WB - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤ 0.05/0.5
Temperature (°C): -40 to +100
Peripheral speed (m/s): ≤ 12

Повече ›
RS WBS - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤ 0.05/0.5
Temperature (°C): -40 to +100
Peripheral speed (m/s): ≤ 12

Повече ›
RS WBO - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤ 0/0
Temperature (°C): -40 to +100
Peripheral speed (m/s): ≤ 6

Повече ›
RS WC - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤ 0.05/0.5
Temperature (°C): -40 to +100
Peripheral speed (m/s): ≤ 12

Повече ›
RS WCS - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤ 0.05/0.5
Temperature (°C): -40 to +100
Peripheral speed (m/s): ≤ 12

Повече ›
RS WCL - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤ 0.5/5
Temperature (°C): NBR-40 to+100, FKM -30 to +200
Peripheral speed (m/s): NBR ≤ 12, FKM ≤ 15

Повече ›
RS WASY - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤10 bar depending on the rotational speed
Temperature (°C): -40 to +100
Peripheral speed (m/s): ≤ 10

Повече ›
RS VIA - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤ 0.05/0.5
Temperature (°C): -30 to +200
Peripheral speed (m/s): ≤ 35

Повече ›
RS VIAS - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤ 0.05/0.5
Temperature (°C): -30 to +200
Peripheral speed (m/s): ≤ 35

Повече ›
RS WEPO - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): ≤ 1/10
Temperature (°C): – 30 to +205
Peripheral speed (m/s): up to 15

Повече ›
RS WCP20 - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Pressure (bar): SP1 5 bar / SP2 10 bar / SP3 25 bar
Temperature (°C): -90 to +250
Peripheral speed (m/s): ≤ 40 (noting p x V factor)

Повече ›
RS WE5 - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Temperature (°C): -30+100, -20+200
Running speed (m/s): 20/25

Повече ›
RS WE6 - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Temperature (°C): -30+100, -20+180
Running speed (m/s): 20/25

Повече ›
RS WE7 - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Rotary shaft seals
Temperature (°C): -30+100, -20+180
Running speed (m/s): 20/25

Повече ›
VR VA - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: V-ring
Pressure (bar): designed for unpressurized operation
Temperature (°C): NBR -40°C to +100°C, FKM -20°C to +200°C
Peripheral speed (m/s):
NBR ≤ 8; axial secure from ≥ 8m; radial secure from ≥ 12
FKM ≤ 6.5; axial secure from ≥ 6.5; radial secure from ≥ 10

Повече ›
VR VS - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: V-ring
Pressure (bar): designed for unpressurized operation
Temperature (°C): NBR -40°C to +100°C, FKM -20°C to +200°C
Peripheral speed (m/s):
NBR ≤ 8; axial secure from ≥ 8m; radial secure from ≥ 12
FKM ≤ 6.5; axial secure from ≥ 6.5; radial secure from ≥ 10

Повече ›
VR VL - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: V-ring
Pressure (bar): designed for unpressurized operation
Temperature (°C): NBR -40°C to +100°C, FKM -20°C to +200°C
Peripheral speed (m/s):
NBR ≤ 8; axial secure from ≥ 8m; radial secure from ≥ 12
FKM ≤ 6.5; axial secure from ≥ 6.5; radial secure from ≥ 10

Повече ›
VRM1 - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Axial seal
Pressure (bar): designed for pressureless operation
Temperature (°C): NBR-40°C to +100°C, FKM-30°C to+180°C
Peripheral speed (m/s):
NBR ≤ 12 m/s, FKM ≤ 12 m/s
AXS VRM1/2

Повече ›
VRM2 - Уплътнители за въртеливо движение

Type/Ref.: Axial seal
Pressure (bar): designed for pressureless operation
Temperature (°C): NBR-40°C to +100°C, FKM-30°C to+180°C
Peripheral speed (m/s):
NBR ≤ 12 m/s, FKM ≤ 12 m/s

Повече ›