За Хубата Сийлс ООД

"ХУБАТА"—лидерът в индивидуалното обслужване на клиенти, е основана през 1992г. като фирма, търгуваща с лагери и каучукови уплътнения. През 2004г. се създава "ХУБАТА СИЙЛС" ООД, изцяло ориентирана към търговия с индустриални и автомобилни уплътнители.

Дейността на фирмата е насочена към предлагане на качествени продукти, които да задоволяват потребностите на клиентите.

Нашето непоколебимо желание да завоюваме доверието на потребителите се гради на ясна политика и планирана стратегия.

Основната ни цел е удовлетворяване изискванията на клиентите и трайно присъствие на пазара.

Вече повече от десет години поддържаме успешни търговски взаимоотношения с реномирани европейски производители, целящи осигуряване на качество и сигурност за нашите клиенти.

Фирмата предлага широка гама уплътнители: семеринги, О-пръстени, каучукови шнурове, хидравлични и пневматични уплътнения, маншети, чистачи и други.

На лице са повече от 15 000 размера при голямо разнообразие на материалите (NBR, FKM, VMQ, EPDM, PTFE, CR и др.), с различна степен на твърдост, удоволетворяващи всякакви специфични нужди и възможност за приложение в различни работни среди.

Постоянен и строг контрол на постъпващите в складовете продукти осигурява отлично качество и високо ниво на прецизност.

Съвременната организация и високо квалифицираният персонал гарантират това, което ние считаме за най-важно: първокласно обслужване и доволни клиенти.

За нас благонадеждността означава повече от осигуряването на сигурен сервиз.

Политика по качеството

В работата си с клиентите ние, "ХУБАТА СИЙЛС" ООД, целим прилагане на най-високи стандарти по отношение на качеството на продуктите и коректност в деловите отношения.

Главната цел на провежданата от ръководството на "ХУБАТА СИЙЛС" ООД политика по качеството е: Удовлетворяване потребностите и очакванията на клиентите чрез непрекъснато развитие и подобряване на качеството на предлаганите продукти и обслужване. Всеки служител на фирмата е пряко отговорен за поддържане на високо качество.

 • Нашето мото: По-добрите уплътнители!
  Целта ни е да бъдем първи на пазара по отношение на качеството на нашите продукти.

Нашата мисия: ЛИДЕРИ ВЪВ ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ!

 • Да надминем очакванията на нашите клиенти при задоволяването на потребностите им от индустриални и автомобилни уплътнители и спечелване доверието на все по-широк кръг от клиенти.
 • Допринасяме за развитието на нашите клиенти като им осигуряваме най-надеждните и качествени уплътнители.
 • Ние сме водеща фирма като мотивираме служителите си, подпомагаме нашите клиенти и партньори и защитаваме техните интереси.

Стремежът ни е: Всякакви упътнители, всякакви размери!

 • Да доставяме повече и разнообразни уплътнители значи винаги да надминаваме очакванията, да стигаме по-далеч от стандартното изпълнение;
 • Да доставяме повече и разнообразни уплътнители ни отличава от средното равнище, помага ни да сме една крачка пред всички;
 • Да доставяме повече и разнообразни уплътнители ни прави лидери в търговията с каучукови уплътнители;

Основни принципи и ангажименти на ръководството:

 • Точно определяне на потребностите и очакванията на клиентите и тяхното изпълнение, политика, ориентирана към клиента, удовлетвореността на клиента е приоритет за всички служители.
 • Създаване на такива условия за служителите, че те да се идентифицират с целите и политиката по качеството и да се включат в процесите на постоянно подобряване на качеството.
 • Посредством строг подбор на доставчици, проследяване на услугите им и оценяване на работата им да се гарантира качеството на услугите, което е изискване на нашите клиенти.
 • Чрез непрекъснат контрол и проследяване на всички процеси и дейности да се осигури тяхното постоянно подобряване и прецизност.

Гаранция за изпълнение на поставените цели е изграждането, поддържането и развитието на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000.

Ръководството е убедено, че колектива на "ХУБАТА СИЙЛС" ООД, ясно осъзнава важната роля на качеството в нашата работа за устойчивото развитие на дружеството в бъдеще и е уверено, че всеки служител съобразно своите компетенции и възможности ще оказва активна помощ и съдействие за ефективното и ефикасно функциониране и подобряване на системата за управление на качеството.

Целта ни е винаги да сме на разположение и в случай на нужда да предложим нашия опит и заедно да намерим решение на техническите проблеми.

Стремежът ни е по всяко време да бъдем Вашият надежден партньор.