Аксиални уплътнители

VRM1 - Аксиални уплътнители

Type/Ref.: Axial seal
Pressure (bar): designed for pressureless operation
Temperature (°C): NBR-40°C to +100°C, FKM-30°C to+180°C
Peripheral speed (m/s):
NBR ≤ 12 m/s, FKM ≤ 12 m/s
AXS VRM1/2

Повече ›
VRM2 - Аксиални уплътнители

Type/Ref.: Axial seal
Pressure (bar): designed for pressureless operation
Temperature (°C): NBR-40°C to +100°C, FKM-30°C to+180°C
Peripheral speed (m/s):
NBR ≤ 12 m/s, FKM ≤ 12 m/s

Повече ›