"ХУБАТА СИЙЛС" ООД - България

HUBATA SEALS LTD - Office Sofia

Офис София

1220 София
бул. Рожен № 18
тел.: 02/ 837 84 99, 837 85 99
моб. тел. 0894 667 601


Магазин София

1233 София
ул. Охрид № 27
тел.: 02/ 9315 133
моб: 0894 667 603


Офис Пловдив

4001 Пловдив
ул. София № 9
тел.: 032 640 654
моб.тел. 0894 667 602


Магазин Пловдив

4001 Пловдив
ул. София № 25
тел.: 032/ 671 943
моб. тел. 0894 667 604

ХУБАТА СИЙЛС д.о.о. - Сърбия

Офис Белград

11090 Белград, Сърбия
Околовръстен път 40и /Кийево/, Раковица
тел. +381 11 4067009
моб. тел. +381 69776102
моб. тел. +381 69776103

ХУБАТА СИЙЛС С.Р.Л. - Румъния

Офис Букурещ

Str. Heliade intre Vii, Nr.47
Sector 2, 23382 Bucuresti
tel. (+40) 021.240.20.88
mob. tel. (+40) 078.76.72.886

 

Контактна форма